Stretnutie mladých oftalmológov – X. bilaterálne slovensko–české oftalmologické sympózium

Milé kolegyne, milí kolegovia,
srdečne Vás pozývame na stretnutie mladých oftalmológov, ktoré sa uskutoční dňa 25.4.2019 14:00-16:00 hod. na X.bilaterálnom slovensko-českom oftalmologickom sympóziu, ktoré sa uskutoční v dňoch 25-27.4. 2019 v priestoroch kongresového centra X-bionic Sphere v Šamoríne.
Termín prihlásenia k aktívnej účasti je do 10.3.2019.

Všetky potrebné informácie, ako aj registračné formuláre a kontakty nájdete na stránke www.bos2019.sk.