Členstvo

Členstvo nechceme vekovo obmedzovať, ale doporučený vek je do 35r. Vítaní sú nie len absolventi a začínajúci lekári, ale aj profesne skúsenejší so záujmom spoznať a pomôcť novým kolegom. Členstvo je bezplatné, podmienkou je stať sa riadnym členom SOSky. Zoznam členov slúži hlavne na rozosielanie pozvánok na vzdelávacie podujatia.