Úvod

Spoločnosť mladých oftalmológov Slovenska (SMOS) je súčasťou Slovenskej oftalmologickej spoločnosti (SOS). Jej hlavnou úlohou je snaha o zjednotenie a podpora mladých začínajúcich lekárov, budúcich oftalmológov, ktorí sú v podobnej profesnej situácii.

Cieľom je uľahčenie integrácie v odbore a kontinuálne vzedlávanie v špecializačnom odbore v kruhu profesne seberovných. Za týmto účelom sa snažíme organizovať raz ročne Stretnutie mladých oftalmológov, ktorých tematikou sú odborné prednášky, kurzy a kazuistiky prípadov mladých oftalmológov. Neoddeliteľnou súčasťou stretnutia  je spoločenský večer, kde sa mladí oftalmológovia bližšie spoznávajú a vymieňajú si pracovné a osobné skúsenosti.

Okrem pravidelných stretnutí sa snažíme organizovať aj iné vzdelávacie podujatia, školenia a iné aktivity v spolupráci so SOSkou a jej sekciami.